Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

                                                        

03-05-2021
Ważne / Zajęcia dla zawodników

  Od 4 maja w zajęciach szkoleniowych KP SOKÓŁ RZESZÓW na pływalni Karpik i Muszelka udział biorą wyłącznie zawodnicy. Informacje w sprawie udziału w zajęciach i harmonogramu u trenerów.

Dalej
27-04-2021
Obóz Letni - wpłaty & Bon Turystyczny

  OBÓZ Letni - wpłaty, BON TURYSTYCZNY   Prosimy o wpłatę pełnej kwoty za udział w obozie (1350 zł / 1450 zł) wratach: I rata – 550/650 zł przy zapisie do 30.04.2021r., II rata-...

Dalej
11-04-2021
Aktualizacja / Opłaty za kwiecień

  Informacja o wysokości opłaty za kwiecień 2021 będzie podana pozmianie/zniesieniu obostrzeń epidemiologicznych.

Dalej
06-04-2021
Opłaty za kwiecień 2021

  Informacja o wysokości opłaty za kwiecień 2021 będzie podana po 9.04.2021.

Dalej
20-03-2021
Ważne informacje Zarządu !

    1. W zajęciach szkoleniowych od 20.03.2021 mogą brać udział wyłącznieczłonkowie kadry narodowej. Zarząd PZP uchwałą z dnia 28 lutego 2021powołał do Kadry Narodowej WSZYSTKICH zawodników AKTYWNYCH w SystemieEwidencji i Licencji...

Dalej
16-03-2021
Przerwa Świąteczna w zajęciach

    Przerwa świąteczna  w zajęciach szkoleniowych na Pływalniach „Muszelka”i „Karpik” w terminie: 2-5.04.2021

Dalej
25-02-2021
Obóz letni - Janów Lubelski 2021

  OBÓZ LETNI – JANÓW LUBELSKI 2021   MIEJSCE: OŚRODEK ZOOM PRZYGODY, ul. Turystyczna 10, Janów Lubelski www.zoomprzygody.pl   TERMIN: 5-14.08.2021 r.   PROGRAM:● sporty wodne – kajaki, pływanie ● aktywny wypoczynek nad wodą – gry w...

Dalej
13-02-2021
Wznowienie zajęć / Opłaty Luty

    WZNOWIENIE ZAJĘĆ & OPŁATA ZA ZAJĘCIA W LUTYM   Od 15 lutego (PONIEDZIAŁEK) wznawiamy zajęcia  wszystkich grupszkoleniowych wg harmonogramu Klubu Pływackiego "Sokół" Rzeszów.Opłata za zajęcia w lutym wynosi:- dla wznawiających zajęcia:  1/2...

Dalej
11-02-2021
15 Luty / wznowienie zajęć

  Od 15 lutego (PONIEDZIAŁEK) planujemy wznowienie zajęć szkoleniowychKlubu Pływackiego "Sokół" Rzeszów.   Informacje potwierdzające podamy na stronie. Informacji udzielają również trenerzy:mgr Janusz Świeca - trener koordynator, tel. 501 270 186mgr Maja Szymczyk, tel....

Dalej
04-02-2021
Kalendarz Zawodów 2021

    ZOBACZ AKTUALNY KALENDARZ ZAWODÓW NA 2021 ROK

Dalej

Adres:
Klub Pływacki "Sokół" Rzeszów

Rzeszów 35-011,

ul. Pułaskiego 13a
e-mail: biuro@kpsokol.pl
tel. 501 270 186,  602 529 228

 

 

Biura:
Pływalnia "Muszelka"
Rzeszów, ul. Starzyńskiego
wtorek, czwartek: 16:00- 19:00, 
sobota: 10:00 - 11:30

Pływalnia "Karpik"

Rzeszów, ul. Solarza
poniedziałek, środa, piątek: 16:00 -19:00

 

 

nr konta: 
79 9176 1035 2004 0030 8933 0001

 

 

FACEBOOK:

 

Zarząd Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu na dzień 23.06.2020r.

 

1-szy termin: godz. 18:15
2-gi termin: godz. 18:30.
Zebranie odbędzie się w Per Tutti Pizzeria, Krakowska 11C, 35-111 Rzeszów

 

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie zebrania, powitanie przybyłych Członków Klubu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie finansowe za 2019r.
6. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za 2019 oraz okres maj 2016 – marzec 2020 (Projekt
sprawozdań do wglądu w biurach klubu – kontakt 602 529 228).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i okres maj 2016 – marzec 2020 oraz
postawienie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
8. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji organizacyjnej, kierunków działalności. Zgłaszanie
wniosków.
9.Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 i okres maj
2016 – marzec 2020 oraz udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Wybory do Władz Statutowych Klubu.
12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów do Władz Klubu.
13. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz przyjęcie uchwały zebrania w sprawie:
- kierunków działalności Klubu na lata 2020 – 2024
14. Ukonstytuowanie się nowych władz.
15. Zamknięcie Zebrania.

 

Projekt regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Członków Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów w dniu 23.06.2020 r.


1. Zebranie prowadzi Przewodniczący Zebrania a protokołuje Sekretarz Zebrania, wybrani
spośród uczestników zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Zebranie powołuje Komisje Skrutacyjną w składzie 2-3 osób.
3. Komisja Skrutacyjna przyjmuje kandydatury i przeprowadza wybory do Władz Klubu wg
następujących zasad:
- Liczba zgłoszonych kandydatów do władz może być większa niż liczba członków
Zarządu/Komisji Rewizyjnej,
- Każdy uczestnik zebrania może zgłosić max 1 kandydaturę do władz (zgłoszenie winno
zawierać uzasadnienie),
- Każda osoba zgłoszona jako kandydat do władz musi osobiście wyrazić zgodę na
kandydowanie,
- Głosowanie nad kandydaturami jest jawne,
- Członkami władz zostają osoby uzyskujące kolejno największą ilość głosów.
4. Czas wystąpienia uczestnika Zebrania w określonej sprawie jest ograniczony do 5 minut.
Wystąpienie należy zakończyć wnioskiem.
5. W sprawie zgłaszanych wniosków dopuszcza się wyłącznie jedno wystąpienie „za” i/lub
jedno wystąpienie „przeciw”.
6. Przyjęte w głosowaniu uchwały i wnioski nie mogą być poddawane ponownemu
głosowaniu.
7. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zebranie w oparciu o Statut
Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów.