Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

                                                        

09-08-2020
BON TURYSTYCZNY - REALIZACJA

Kontakt w sprawie realizacji BONU TURYSTYCZNEGO w KP "Sokół" Rzeszów:Artur Baszak, tel. 602 529 228, email: biuro@kpsokol.pl

Dalej
01-08-2020
BON TURYSTYCZNY

  Zarząd KP "Sokół" Rzeszów informuje o możliwości dokonywania płatnościza pomocą bonu turystycznego za imprezy turystyczne (obozy) organizowaneprzez klub. Informacje na https://bonturystyczny.polska.travel

Dalej
01-08-2020
Obóz Letni 2020 // Regulamin Obozu

  Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do Regulaminu Obozuoraz zwrot podpisanego Oświadczenia   REGULAMIN

Dalej
01-08-2020
Obóz Letni 2020 // środki na komary !

  Prosimy zaopatrzyć uczestników obozu w środki na komary.

Dalej
28-07-2020
Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku

    Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży   Prosimy o zapoznanie się i stosowanie do w/w WYTYCZNYCH.

Dalej
28-07-2020
Zwrot dokumentów na Obóz Letni 2020

  Prosimy o pobranie oraz zwrot wypełnionych i podpisanych dokumentów  nazbiórce w dniu wyjazdu. Dokumenty do pobrania poniżej:   Karta Kwalifikacyjna   Zgody Rodziców / Opiekunów    Oświadczenie ws COVID-19  

Dalej
28-07-2020
Informacja ws. wyjazdu na Obóz Letni 2020

    Karta informacyjna ws wyjazdu   Informacje szczegółowe  - Artur Baszak, tel. 602 529 228    

Dalej
16-06-2020
Obóz Letni 2020 // Dokumenty do pobrania

  Karta Kwalifikacyjna Zgody Rodziców / Opiekunów   Karta informacyjna ws wyjazdu Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży Oświadczenie ws COVID-19

Dalej
09-06-2020
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu

  Zarząd Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu na dzień 23.06.2020r.   1-szy termin: godz. 18:152-gi termin: godz. 18:30.Zebranie odbędzie się w Per Tutti Pizzeria, Krakowska 11C, 35-111 Rzeszów   Projekt...

Dalej
04-06-2020
Zajęcia w CZERWCU 2020

  Zarząd klubu informuje, że zajęć szkoleniowych w czerwcu nie będzie.

Dalej

Adres:
Klub Pływacki "Sokół" Rzeszów

Rzeszów 35-011,

ul. Pułaskiego 13a
e-mail: biuro@kpsokol.pl
tel. 501 270 186,  602 529 228

 

 

Biura:
Pływalnia "Muszelka"
Rzeszów, ul. Starzyńskiego
wtorek, czwartek: 16:00- 19:00, 
sobota: 10:00 - 11:30

Pływalnia "Karpik"

Rzeszów, ul. Solarza
poniedziałek, środa, piątek: 16:00 -19:00

 

 

nr konta: 
79 9176 1035 2004 0030 8933 0001

 

 

FACEBOOK:

 

Zarząd Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu na dzień 23.06.2020r.

 

1-szy termin: godz. 18:15
2-gi termin: godz. 18:30.
Zebranie odbędzie się w Per Tutti Pizzeria, Krakowska 11C, 35-111 Rzeszów

 

Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie zebrania, powitanie przybyłych Członków Klubu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
4. Wybór Komisji uchwał i wniosków
5. Sprawozdanie finansowe za 2019r.
6. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za 2019 oraz okres maj 2016 – marzec 2020 (Projekt
sprawozdań do wglądu w biurach klubu – kontakt 602 529 228).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i okres maj 2016 – marzec 2020 oraz
postawienie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
8. Dyskusja na temat aktualnej sytuacji organizacyjnej, kierunków działalności. Zgłaszanie
wniosków.
9.Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 i okres maj
2016 – marzec 2020 oraz udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi.
10. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
11. Wybory do Władz Statutowych Klubu.
12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej – ogłoszenie wyników wyborów do Władz Klubu.
13. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków oraz przyjęcie uchwały zebrania w sprawie:
- kierunków działalności Klubu na lata 2020 – 2024
14. Ukonstytuowanie się nowych władz.
15. Zamknięcie Zebrania.

 

Projekt regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Członków Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów w dniu 23.06.2020 r.


1. Zebranie prowadzi Przewodniczący Zebrania a protokołuje Sekretarz Zebrania, wybrani
spośród uczestników zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Zebranie powołuje Komisje Skrutacyjną w składzie 2-3 osób.
3. Komisja Skrutacyjna przyjmuje kandydatury i przeprowadza wybory do Władz Klubu wg
następujących zasad:
- Liczba zgłoszonych kandydatów do władz może być większa niż liczba członków
Zarządu/Komisji Rewizyjnej,
- Każdy uczestnik zebrania może zgłosić max 1 kandydaturę do władz (zgłoszenie winno
zawierać uzasadnienie),
- Każda osoba zgłoszona jako kandydat do władz musi osobiście wyrazić zgodę na
kandydowanie,
- Głosowanie nad kandydaturami jest jawne,
- Członkami władz zostają osoby uzyskujące kolejno największą ilość głosów.
4. Czas wystąpienia uczestnika Zebrania w określonej sprawie jest ograniczony do 5 minut.
Wystąpienie należy zakończyć wnioskiem.
5. W sprawie zgłaszanych wniosków dopuszcza się wyłącznie jedno wystąpienie „za” i/lub
jedno wystąpienie „przeciw”.
6. Przyjęte w głosowaniu uchwały i wnioski nie mogą być poddawane ponownemu
głosowaniu.
7. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zebranie w oparciu o Statut
Klubu Pływackiego „Sokół” Rzeszów.